GSC

Հավաստիացման ծառայություններ

Մենք առաջարկում ենք մեր հաճախորդներին հետևյալ հավաստիացման ծառայությունները`

  • Անկախ վերահսկողություն և համակարգերի գործընթացների հավաստիացում
  • Համապատասխանություն Սարբանս-Օքսլի ակտին
  • Ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվություններ
  • Ֆինանսական հաշվապահություն

 

 

 

 

 

 
© 2020 GSC. Բոլոր իրավունքները պաշտվանված են։