GSC

Խորհրդատվական ծառայություններ

Մենք մատուցում ենք լայն շրջանակի խորհրդատվական ծառայություններ, ինչպիսիք են հարկային խորհրդատվություն, աշխատանքային օրենսդրության հետ կապված խորհրդատվություն, փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի մշակում, կազմակերպության վերակազմավորում, և այլն:
Մեր մասնագետների խորը գիտելիքները տեղական և միջազգային օրենսդրության և կարգավորումների մասին թույլ է տալիս մեր հաճախորդներին աջակցություն առաջարկելու բարդ հաշվետվական հարցերում, ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին (IFRS) սահուն անցնելու գործում:

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ խորհրդատվական ծառայությունները`

  • Հարկային խորհրդատվություն
  • Ռիսկերի կառավարում
  • Բիզնես գործընթացների վերլուծություն
  • Գործունեության գնահատում
  • Դատաքննչական խորհրդատվություն (խաբեությունների ուսումնասիրություն, կանխում և դրանց գծով ռիսկերի կառավարում)
  • Գնահատման ծառայություններ (բիզնեսի գնահատում, ոչ նյութական ակտիվերի գնահատում, կապիտալի տեղաբաշխում, վերակազմակերպման գծով աջակցություն)

 

 

 

 

 

 
© 2020 GSC. Բոլոր իրավունքները պաշտվանված են։